Nemzetiségi önkormányzat

Széchenyi 2020.

Széchenyi 2020

Adatkezelési irányelvek

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ

2017.

Edde Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot

  • felsőoktatási tanulmányokat folytató (A)
  • és felsőfokú tanulmányokat kezdő (

előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni ( (B) fiatalok számára.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 08.

Letölthető nyomtatványok:

-          "A" típusú pályázat ( pdf)

-          "B" típusú pályázat ( pdf)

-          Jövedelem nyilatkozat (pdf)

-          Vagyonnyilatkozat (pdf)

-          Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete

            a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

            elbírálásának szabályairól

OSZTOPÁN ÖNKORMÁNYZAT VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA


7444 OSZTOPÁN, ADY U. 2.
VÉDŐNŐ NEVE: Kontra Barbara
ELÉRHETŐSÉGE: 82/489-919, 20/326-1488


TANÁCSADÁSOK RENDJE
VÁRANDÓS TANÁCSADÁS:
szerdán 8-10h
CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEK TANÁCSADÁS:
hétfőn és pénteken 8-10h
FOGADÓÓRA:
pénteken 10-11h