Nemzetiségi önkormányzat

Széchenyi 2020.

Széchenyi 2020

Adatkezelési irányelvek

Tisztelt Lakosok!

Az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, , a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek majd.

(gáz-vagy távhő - szolgáltatási szerződéssel NEM rendelkező háztartások)

A fenti Kormányhatározat alapján:

háztartásonként egy, a jelen tájékoztatóhoz mellékelt igénybejelentés nyújtható be a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalba ( 7443.Somogyjád Kossuth L. utca 42)

2018. október 15. napjáig (hétfőig) ügyfélfogadási időben.

Az igénybejelentés benyújtására megadott határidő jogvesztő!

További információk:

  • Háztartásnak minősül ezen igénybejelentés szempontjából az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
  • Az igénylőnek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell legyen.
  • Nem felel meg a háztartás a feltételeknek, amennyiben a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült.
  • A benyújtott igények jogosságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizheti szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálattal. Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez vele szemben.

A benyújtott igényekkel kapcsolatos eljárás az alábbiak szerint alakul:

Az igények legkésőbb 2018. október 15- i beérkezését követően azokat összesítjük és továbbítjuk a Magyar Államkincsár Somogy Megyei Igazgatóságához. 2018. október 17 - ig a Belügyminisztérium tájékoztatja a Kormányt az igényfelmérés eredményéről és a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés. A megítélt támogatás természetbeni, az önkormányzattal a szükséges beszerzési vagy közbeszerzési eljárást követően megállapodást kötő vállalkozásoknál lesz majd átvehető az önkormányzattól kapott igazolás alapján.

 

Edde, 2018. augusztus 10.

Nagy Mariann

polgármester

Az igénylőlap IDE kattintva elérhető.