Nemzetiségi önkormányzat

Széchenyi 2020.

Széchenyi 2020

Adatkezelési irányelvek

Tisztelet Lakosság!

Eddén megszűnik a rendszeres falugazdász ügyfélfogadás. A csatolt táblázatban látható az új ügyfélfogadási rend.

 Az őstermelői ügyeket minden nap el lehet intézni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara székhelyén: Kaposvár, Raktár utca 3.

 

Nacsa Antal falugazdász

Kedves Szülők!

2016 januárjától változik a havi egyszeri gyermekorvosi rendelés: Vörös Mariann doktornő helyét Csák Brigitta doktornő veszi át, aki az eddig megszokottal megegyezően minden hónap 2. hétfőjén tart szaktanácsadást. Ami változik: az új doktornő 8:00 órától rendel, ezért kérem a Tisztelt Szülőket, hogy az új, korábbi időpontban szíveskedjenek megjelenni a védőnői tanácsadóban gyermekükkel/gyermekeikkel!

Tisztelettel:
Harasztovics Judit
védőnő

    É R T E S Í T É S
    kéményseprő szolgáltatás végzéséről


A Somogy Kéményseprő-Mester KFT. értesíti Edde lakosságát és közületeit, hogy a 2016. I. félévi kéményellenőrzéseket és tisztításokat az alábbiak szerint végzi a község területén.

Január  22:            Fő u. 1 – 55-ig.
Január  25:            Fő u. 57 – 115-ig.

Értesítjük a lakosságot, hogy Eddén a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulása a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést kéthetente hétfőn végzi, minden páratlan héten. Ennek értelmében az első gyűjtési nap 2016.01.18.

A vegyes hulladék és a szelektív hulladék gyűjtése ugyanarra a napra esik kéthetente, ugyanakkor két külön autó gyűjti össze őket, ami az ürítési nap bármely szakaszában megtörténhet, egymástól függetlenül.

Kérjük, hogy a szállítás napján reggel 06:00 és este 22:00 óra között hagyják kint az edényeket közterületen, hozzáférhető helyen úgy, hogy az ürítés akadályba ne ütközzön. A nem ebben az időszakban elérhetővé tett edényekért a Közszolgáltatónak járaton kívül nem áll módjában visszamenni.

Nagy Mariann
polgármester