Nemzetiségi önkormányzat

Széchenyi 2020.

Széchenyi 2020

Adatkezelési irányelvek

 TÁJÉKOZTATÓ

 Bursa Hungarica pályázati kiírások (2016. évi forduló)

 Edde Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

 

Az „A” típusú pályázatra azok a Edde község területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Edde Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű  fiatalok jelentkezhetnek, akik

 a)  a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

 b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

 A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő.
 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER -Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER -Bursa rendszerbe.

 A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal (( 7443.Somogyjád Kossuth L. u 42) . szociális ügyintézőjénél egy példányban – a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt - kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

 

Kapcsolódó mellékletek

"A" típusú pályázat ( pályázati kiírás)

"B" típusú pályázat ( pályázati kiírás)

Jövedelem és vagyonnyilatkozat ( melléklet)