Nemzetiségi önkormányzat

Széchenyi 2020.

Széchenyi 2020

Adatkezelési irányelvek

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ MEGVÁLTOZOTT TŰZGYÚJTÁSI RENDELETRŐL

 

 

Felhívom figyelmüket hogy 2015. március 5. napjával hatályba lépett az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, melyben a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai jelentősen változtak.

 

Változás hogy, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentessen tartani. Fentiek alapján már jogszabályi előírás az, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a telkét szőlőhegy, stb. a tűz keletkezésének továbbterjedésének megelőzése céljából karbantartani, lekaszálni.

 

 

Szintén jelentős változás az, hogy külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égést végezhet. Az égetés megkezdése előtt a kérelmet legkésőbb az égetés megkezdett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez). Az eljárás illetékköteles, melynek összege 3.000 Ft. Kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni, illetve letölthető a Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról. A kirendeltség által tűzvédelmi szempontból engedélyezett égetést az engedélyben szereplő feltételekkel lehet végrehajtani abban az esetben, ha az égetés egyéb előírásba nem ütközik, vagy ha hatáskörrel, illetékességgel rendelkező egyéb hatóság is engedélyezte az égetést.

 

A háztartási hulladék égetése továbbra is tilos.

 

Szabályozott égetéssel lehet az avar és kerti hulladékot megsemmisíteni.

 

Edde Község belterületén az önkormányzat 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete értelmében minden héten csütörtöki napon 13.00-17.00 óra között engedélyezett az égetés, a hét többi napján TILOS!

 

Ennek be nem tartása esetén 259/2011 (XII.7) Korm. Rendelet I. melléklet 40. sora alapján 20.000-60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

 

 

Edde, 2015. 04. 07.

 

 

Nagy Mariann

  polgármester