A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében Edde külterület 03-as hrsz-ú útburkolat felújítását valósítottuk meg, mintegy 665,7 fm-es szakaszon. A projekt megvalósításával a célunk volt Edde közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése és a lakosság életminőségének javítása, melyet sikeresen elértünk. A felújított út a Temető megközelítésére szolgál. A burkolat 3,0 méter szélességű. A felületi zárás kiépítését megelőzően a burkolaton 10,0 cm vastagságban és 3,0 méteres szélességben alap – és kiegyenlítő 0/22-es zúzottkő réteg készült. A kiegyenlítő réteg építése a megfelelő tömörség és profil biztosítása érdekében finisheres bedolgozással történt. Ezen burkolat alapra került beépítésre 3,0 méter szélességben a kétrétegű szórt felületi bevonat. A felületi bevonat alsó rétege 11/22-es, míg a felső rétege 4/8-as kőzúzalékkal készült. Annak érdekében, hogy a burkolatról a csapadékvíz le tudjon folyni, el kellett végezni az útpadkán a füves terület lenyesését, zöld felület eltávolítását. Ezt a munkát az út mindkét oldalán el kellett végezni, átlag 1,0 méter szélességű felülettel kellett számolni. A padkanyesés során kitermelt nyesedéket a munkaterületről el kellett szállítani. A felújítandó szakasz teljes hosszában mindkét oldalon 1,0 méter széles zúzottköves padka került kialakításra. A projekt sikeres megvalósítása hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.